gwarancjasukcesu

Gwarancją sukcesu przedsiębiorstwa IPAK jest pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w dążeniu do zaspokojenia oczekiwań naszych klientów

W drukarni stosowane są nowoczesne metody zarządzania, których filarem jest Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz bezpieczeństwem produktu według norm ISO 9001:2008 – w przyszłości 2015, 14001:2004 w przyszłości 2015, BRC IoP 4 w przyszłości BRC Packaging. Potwierdzeniem powyższego jest uzyskany w 2015 roku certyfikat GMI. Dodatkowo Drukarnia IPAK posiada certyfikat FSC® (Forest Stewardship Council®), który umożliwia naszym Klientom stosowanie logo FSC® gwarantujące proekologiczne podejście firmy.

metody-zarzadzania

DRUKARNIA IPAK
STOSUJE NAJWYŻSZE
STANDARDY KONTROLI JAKOŚCI

ipak-satandardy

Skoncentrowani jesteśmy na utrzymaniu standardów Color Management zgodnych z normami międzynarodowymi ISO 12647-2:2013, ISO 12647-7:2013.

Zagadnienia związane z kontrolą druku obejmują wszystkie etapy reprodukcji poligraficznej, prepress, plate making, press, postpress, zgodnie z wytycznymi PSO oraz wyznaczonym gamutem barwnym ISO coated v2 w przyszłości v3, oraz Fogra 39L docelowo Fogra 51. Pozwala nam to na odwzorowanie w procesie druku zaakceptowanego wcześniej przez Klienta wzorca kolorystycznego – Proof.

Cykliczna kontrola wszystkich etapów produkcji przy użyciu specjalistycznych urządzeń oraz utrzymanie jej w wąskich tolerancjach umożliwia nam zachowanie wysokiej jakości i powtarzalności produkcji.

W celu zachowania optymalnej
wilgotności hale produkcyjne
wyposażone są w system
nawilżania MLSystem.

4577