Kadry:

tel: 77 474 88 23
email: kadry@ipak.pl

DRUKARZ OFFSETOWY

Miejsce pracy: Opole

Wymagania:

 • minimum 2- letnie doświadczenie w obsłudze maszyn arkuszowych 4-8 zespołowych
 • wykształcenie średnie techniczne
 • wiedza z zakresu druku offsetowego
 • dokonywanie zapisów wykonywanych operacji
 • znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym
 • chęć podnoszenia kwalifikacji
 • odpowiedzialność i samodyscyplina
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • możliwość poznania najnowszych technologii
 • zakwaterowanie.

DRUKARZ

SITODRUKOWY

Miejsce pracy: Opole

Wymagania:

 • minimum roczne doświadczenie w obsłudze maszyn półautomatycznych
 • wykształcenie średnie techniczne
 • umiejętność zapewnienia ciągłości produkcji pod względem jakościowym i ilościowym
 • dokonywanie zapisów wykonywanych operacji
 • znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym
 • chęć podnoszenia kwalifikacji
 • odpowiedzialność i samodyscyplina
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • możliwość poznania najnowszych technologii
 • zakwaterowanie

OPERATOR MASZYNY DO HOT-STAMPINGU

Miejsce pracy: Opole

Zakres obowiązków:

 • obsługa i ustawianie maszyny do hot-stampingu
 • przygotowywanie narzędzi i urządzeń do pracy
 • kontrola jakości tłoczonych materiałów zgodnie z procedurami
 • zgłaszanie potrzeb remontowych oraz uwag odnośnie stanu technicznego maszyn i urządzeń
 • raportowanie wyników z pracy
 • zachowanie czystości i porządku na maszynie i stanowisku pracy

Wymagania:

 • minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze maszyny do hot-stampingu
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie na stanowisku operatora sztancy
 • podstawowa znajomość obsługi komputera
 • wykształcenie średnie techniczne
 • dokładność
 • dyspozycyjność

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • możliwość poznania najnowszych technologii
 • pracę w systemie 3-zmianowym

SPECJALISTA DS. BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA

Miejsce pracy: Opole

Zakres obowiązków:

 • realizacja zadań z obszaru BHP w zakładzie produkcyjnym zgodnie z wymaganiami prawnymi
 • prowadzenie i zarządzanie dokumentacją związaną z obszarem BHP i ppoż – zapewnienie realizacji obowiązków i wymagań formalnoprawnych w zakresie BHP i ppoż
 • przygotowywanie raportów, statystyk i zestawień dotyczących spraw BHP i ppoż
 • kontrolowanie zgodności, współtworzenie, wdrażanie i nadzorowanie funkcjonowania wymaganych procedur i instrukcji w zakresie BHP i ppoż
 • prowadzenie audytów wewnętrznych kontrolujących warunki pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad BHP i ppoż
 • bieżące informowanie przełożonego o stwierdzonych zagrożeniach, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • inicjowanie i wdrażanie działań mających na celu stalą poprawę bezpieczeństwa pracy i minimalizację ryzyka zawodowego
 • współpraca przy wdrażaniu inwestycji i rozwiązań organizacyjno-technicznych
 • nadzór nad kompetencjami pracowników oraz prowadzenie szkoleń dotyczących podnoszenia świadomości w zakresie BHP, ppoż oraz ergonomii pracy
 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników, zleceniobiorców
 • nadzór nad prawidłowością i terminowością szkoleń w dziedzinie bhp, profilaktycznych badań lekarskich
 • doradztwo w zakresie doboru i rozmieszczenia gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych, nadzorowanie terminów konserwacji i napraw
 • przeprowadzanie praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji
 • inicjowanie i podejmowanie działań prewencyjnych w celu zapobiegania wypadkom
 • prowadzenie dokumentacji powypadkowej oraz dochodzenia powypadkowego
 • ewidencjonowanie odzieży roboczej, zamawianie i wydawanie pracownikom zgodnie z przyjętym schematem
 • nadzór nad środkami chemicznymi oraz wdrażanie i ewidencjonowanie środków ochrony indywidualnej
 • wykonywanie pozostałych zadań określonych w rozporządzeniu w sprawie służby BHP
 • zapewnienie wsparcia merytorycznego dla wszystkich pracowników firmy
 • ewidencja jakościowa i ilościowa odpadów
 • ewidencja zużytych surowców
 • kontakt i raportowanie z organizacji odzysku
 • aktualizacja posiadanych decyzji
 • sprawozdawczość GUS w zakresie ochrony środowiska
 • udział w kontrolach
 • kontakt z urzędami
 • wystawianie deklaracji zgodności dla Klientów
 • sprawdzanie zgodności  z wymaganiami prawnymi
 • pełnienie funkcji właściciela procesów „wymagania prawne”, „aspekty środowiskowe”, „gotowość na awarie” i obrona ich w trakcie auditów oraz składanie sprawozdań rocznych z ich funkcjonowania

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe BHP lub wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu BHP
 • aktualne uprawnienia Inspektora ds. BHP i ppoż
 • minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej
 • wiedza z zakresu zagadnień audytorskich potwierdzona odpowiednim certyfikatem i doświadczeniem
 • ugruntowana, praktyczna wiedza w zakresie obowiązujących przepisów i norm bezpieczeństwa, ochrony pracy, ppoż oraz ochrony środowiska
 • mile widziana dobra znajomość języka angielskiego
 • prawo jazdy kategorii B
 • umiejętność budowania relacji i komunikowania się na każdym poziomie struktury organizacyjnej w firmie
 • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność rozwiązywania problemów

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • atrakcyjne wynagrodzenie

PRACOWNIK PRODUKCJI

Miejsce pracy: Opole

Zakres obowiązków:

 • odbieranie z taśm wydrukowanych opakowań
 • sprawdzanie zgodności wydruku z wzorem
 • pakowanie i przygotowanie do wysyłki.

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy na produkcji
 • punktualność, dyspozycyjność
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy
 • umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o wysoko ugruntowanej pozycji na rynku
 • pracę w przyjaznym środowisku
 • możliwości rozwoju umiejętności zawodowych
 • pracę w systemie 3-zmianowym