Firma “IPAK” Dariusz Niklas

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych typu MIS i ERP w firmie IPAK.

Głównym celem projektu jest wdrożenie i zastosowanie w przedsiębiorstwie innowacji z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych, w szczególności nowoczesnych rozwiązań wspomagających bieżącą działalność w przedsiębiorstwie B2E.
W ramach realizacji projektu wdrożone zostaną systemy informatyczne typu MIS i ERP wspomagające zbieranie danych na temat procesów zachodzących w firmie oraz sprawniejsze i dokładniejsze podejmowanie decyzji. Realizacja tych zadań doskonale wpisuje się w cel tematyczny poddziałania 02.01.02 RPO WO Wsparcie TiK w przedsiębiorstwach: wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Wdrożenie tych rozwiązań wpłyną na jakość obsługi klientów, kontrahentów i codzienną pracę wszystkich użytkowników korzystających z systemów.

 

Wartość projektu: 1 113 273,00

Dofinansowanie projektu z UE: 542 154,90